• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2021.
Ožujak
16

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000117, URBROJ: 2103/1-09-21-0009 od 16.03.2021. godine za uvid u spis predmeta:


Građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2. skupine - rekonstrukcija i dogradnja društvenog doma i građenje pomoćne građevine, 2. skupine - pomoćna zgrada - garaža na katastarskoj čestici k.č. br. 463/1 k.o. Sredice Gornje (Poljančani, Poljančani kbr. 22).                                                                                 

Investitor: OPĆINA KAPELA, HR-43203 Kapela, Bilogorska 90

početak oglašavanja 16.03.2021.
završetak oglašavanja 02.04.2021.

  Dokumenti za download
Dodano: 16. 03. 2021.