• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2021.
Veljača
10

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000154, URBROJ: 2103/1-09-21-0008 od 10.02.2021. godine za uvid u spis predmeta:


Građevinska dozvola za građenje javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda sa pročišćavanjem u uređajima za biološko-aeracijsko pročišćavanje u Šandrovcu.

Investitor: KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., HR-43240 Čazma, Sv. Andrije 14

 

početak oglašavanja 10.02.2021.

završetak oglašavanja 22.02.2021.

  Dokumenti za download