• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2021.
Siječanj
28

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000187, URBROJ: 2103/1-09-21-0009 od 28.01.2021. godine za uvid u spis predmeta:


Građevinska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste "Kapela - Gornje Sredice" s odvojcima, na katastarskim česticama: kat. čest. br. 1837 k.o. Kapela, kat. čest. br. 1601/1,  1601/2 k.o. Pavlin Kloštar, kat. čest. br. 1084,   
1085, 1086, 1093, 1098, 1102, 1151/12, 1151/14, 1151/16, 1223 k.o. Sredice Gornje na području Općine Kapela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
                                                                                              Investitor: OPĆINA KAPELA

početak oglašavanja 28.01.2021.
završetak oglašavanja 08.02.2021.

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 01. 2021.