• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2020.
Listopad
14

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA KAPELA, HR-43203 Kapela, Bilogorska 90


Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine - građenje distributivnog plinovoda na katastarskim česticama kat. čest. br. 1754/3, 1754/4, 1848/3 (u zemljišnoj knjizi 1848) k.o. Kapela i 637/1 k.o. Diklenica, u naseljima Lipovo Brdo i Srednja Diklenica na području Općine Kapela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000201
URBROJ: 2103/1-09-20-0006
Bjelovar, 13.10.2020.

  Dokumenti za download