• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2020.
Listopad
23

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPG INES SLUKIĆ, HR-43202 Zrinski Topolovac, ZRINSKI TOPOLOVAC 273


Građevinska dozvola za
-       rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine - rekonstrukcija stambene zgrade
-       rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine - rekonstrukcija poljoprivredne zgrade za uzgoj goveda
-       građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 2. skupine - pomoćna zgrada (spremište)
na postojećoj građevnoj čestici - katastarskoj čestici broj 817/5 (oznaka u izvatku iz zemljišne knjige 817), k.o. Zrinski Topolovac (Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 273).

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000153
URBROJ: 2103/1-09-20-0014

Bjelovar, 23.10.2020.

  Dokumenti za download