• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2020.
Prosinac
21

Javni poziv za uvid u spis predmeta


OPĆINA VELIKO TROJSTVO, HR-43226 Veliko Trojstvo, Braće Radića 28 Građevinska dozvola za            

- građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine - društveni dom
na postojećoj građevnoj čestici - katastarskoj čestici broj 261/5,  k.o. Veliko Trojstvo  (Paulovac).

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000157
URBROJ: 2103/1-09-20-0013
Bjelovar, 21.12.2020.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 12. 2020.