• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za društvene djelatnosti i obrazovanje

2021.
Srpanj
14

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu: višeg stručnog suradnika za školstvo i projekte


- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg povećao, uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
-  punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene ili druge odgovarajuće struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na EU projektima,
- položen državni ispit.

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 07. 2021.
Dodano: 14. 07. 2021.