• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za društvene djelatnosti i obrazovanje

2020.
Kolovoz
3

OGLAS za prijam u službu višeg stručnog suradnika – voditelja projekta


- 1 izvršitelj/ica
- na određeno vrijeme radi obavljanja poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova Europske unije i traje do isteka ugovorenog trajanja projekta, uz probni rad od dva mjeseca


Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
-  punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene ili druge odgovarajuće struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

Opis poslova radnog mjesta:
- obavlja poslove provedbe planiranih aktivnosti prema fazama projekta,
- odgovoran je za administrativno praćenje projekta i izvještavanje prema Ugovornom tijelu,
- obavlja i druge poslove u skladu s propisima i po nalogu pročelnika, pomoćnika pročelnika i voditelja Odsjeka.

  Dokumenti za download
Dodano: 03. 08. 2020.
Dodano: 03. 08. 2020.