• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

2013.
Rujan
23

J A V N I   P O Z I V za prijavu projekata/programa udruga umirovljenika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji


UVJETI PRIJAVE
          Sve zainteresirane udruge  umirovljenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv sa svojim projektom/programom. Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko udruga udovoljava slijedećim uvjetima:
1. da je registrirana i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije
2. djelovanje udruge mora biti iz područja problematike umirovljeničke populacije
3. udruga treba imati ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta/programa
4. da djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima ili nije u cijelosti financirana po posebnim propisima
5. projekt/program koji udruga prijavljuje mora biti usmjeren stvarnim potrebama umirovljeničke populacije

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 09. 2013.
Dodano: 15. 10. 2013.