• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

2021.
Ožujak
29

JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga umirovljenika iz sredstava Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu


Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za projekte i projektne aktivnosti koje prijavitelji -  udruge umirovljenika s područja Bjelovarsko bilogorske županije (u danjem tekstu Županija) provode za korisnike umirovljeničke populacije Županije u 2021. godini.

U Županijskom proračunu za 2021. godinu osigurana su financijska sredstva Razdjel 8, Glava 8-2 – konto 381, pozicija 68 Socijalna zaštita i umirovljenici PR00068 konto 381 Tekuće donacije u iznosu od 1.200.000,00 kn.

U skladu sa statutarnim djelovanjima umirovljeničkih udruga, a od interesa za Bjelovarsko bilogorsku županiju, ovom Javnom pozivu udruge umirovljenika Bjelovarsko bilogorske županije mogu prijaviti projektne aktivnosti koje zadovoljavaju javne potrebe građana starije životne dobi :
• promicanje  zdravlja i prevencija bolesti umirovljenika
• aktivno starenje
• socijalnu djelatnost i zaštitu ljudskih prava osoba starije životne dobi
• informatičke edukacije umirovljenika, opremanje prostora udruga informatičkom i uredskom opremom
• sport i rekreacija umirovljenika
• ostale aktivnosti vezane uz zadovoljavanje potreba i bolju kvalitetu života građana starije životne dobi

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.