• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

2021.
Ožujak
29

JAVNI POZIV za financiranje projekata udruga od interesa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu


Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za projekte i projektne aktivnosti koje prijavitelji s područja Bjelovarsko bilogorske županije provode za korisnike Županije u 2021. godini.

U Županijskom proračunu za 2021. godinu osigurana su financijska sredstva Glava 8-2 Socijalna zaštita i umirovljenici PR00063 konto 381 Tekuće donacije u iznosu od 1.200.000,00 kuna.
Udruge sukladno ovom  Javnom pozivu mogu prijaviti projekte za prioritete sufinanciranja iz slijedećih područja od interesa za Bjelovarsko bilogorsku županiju:

• Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom (socijalne usluge, pomoć i podrška osobama s invaliditetom, osoba s mentalnim i tjelesnim oštećenjem, djeci s teškoćama u razvoju i podrška njihovim obiteljima),
• Zaštita zdravlja, promicanje i unapređenja zdravlja u okruženju, prevencija i rano otkrivanje bolesti, očuvanja mentalnog zdravlja, djelatnosti u području zaštite zdravlja)
• Branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata (organiziranje psihosocijalnih, zdravstvenih, sportskih, humanitarnih, kulturnih aktivnosti u vidu  osnaživanja i podizanja kvalitete života branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)
• zaštita prava potrošača, njegovanje zavičajnog identiteta, očuvanje prirode i zaštita okoliša, korištenje slobodnog vremena i boravak u prirodi),
• zaštitu, unapređenja zdravlja, preventivnog djelovanja, očuvanja mentalnog zdravlja, djelatnosti u području zaštite zdravlja,   preventivnog djelovanja i unapređenja i zaštite zdravlja)

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.
Dodano: 29. 03. 2021.