• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

2014.
Listopad
16

JAVNI POZIV za prijavu projakata/programa karitativnih aktivnosti VJERSKIH ZAJEDNICA na području Bjelovarsko-bilogorske županije


Sve zainteresirane vjerske zajednice sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije koje se bave karitativnim aktivnostima imaju se pravo prijaviti na ovaj Javni poziv sa svojim projektom/programom. Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko vjerska zajednica udovoljava slijedećim uvjetima:
1. da vjerska zajednica  djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije
2. djelovanje vjerske zajednice  mora biti iz područja karitativnih aktivnosti
3. vjerska zajednica treba imati ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta/programa
4. da djelatnost vjerske zajednice  nije financirana posebnim propisima ili nije u cijelosti financirana po posebnim propisima
5. projekt/program koji vjerska zajednica prijavljuje mora biti usmjeren stvarnim potrebama i poticati na zajedništvo svih vjernika župne zajednice radi skrbi za duhovne i materijalne potrebe svih njezinih potrebitih članova bilo koje životne dobi tj. karitativno djelovanje je prije svega istinsko i nesebično služenje čovjeku u nevolji, a  projekt treba razvijati solidarnost i uzajamnost među ljudima
6. vjerska zajednica  treba uz prijavu navesti dosadašnje aktivnosti iz područja karitativnih djelatnosti

  Dokumenti za download
Dodano: 16. 10. 2014.
Dodano: 16. 10. 2014.