• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

2021.
Veljača
18

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima državnog proračuna republike hrvatske u 2021. godini.


Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima državnog proračuna republike hrvatske u 2021. godini.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskoga rata i  jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
•         registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području republike <hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje,
•         provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
•         svojim programima promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda
•         pravovremeno dostavile izvješće o namjenskom utrošku sredstava prethodno dodijeljena po bilo kojem drugom javnom pozivu ili natječaju.

Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

                  -imaju pravnu sposobnost na području Republike Hrvatske,

                  -u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje obilježja.

jedinice lokalne ili područne(regionalne) samouprave moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata.

Javni poziv otvoren je od 15.veljače 2021. godine do 16.travnja 2021.godine.

Javni poziv objavljen je  na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, www.branitelji.gov.hr.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja na e-adresi: ministrarstvo@branitelji.hr.