• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

2016.
Lipanj
28

Ministarstvo zdravlja, Natječaji za udruge za prijave programa


Ministarstvo zdravlja je 15. lipnja 2016. godine objavilo u javnim glasilima (Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija i Glas Slavonije) „Obavijest o natječaju za prijavu udruga za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016.  godini na pozicijama Ministarstva zdravlja“.
Cjelovit tekst Natječaja, Upute za prijavu i Obrasci za prijavu biti će objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva zdravlja dana, 20. lipnja 2016. godine.
Sukladno navedenome mijenja se rok za podnošenje prijava po predmetnom Natječaju.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave cjelovite natječajne dokumentacije na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja (zaključno do 20. srpnja 2016. godine).

 

Natječaj za udruge za prijavu programa - PSIHOSOCIJALA

 

Natječaj za udruge za prijavu programa - ZDRAVSTVO