• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

2021.
Srpanj
2

Odluka o zatvaranju Javnog poziva za financiranje projekata udruga od interesa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu


KLASA: 500-01/21-01/24

URBROJ: 2103-09-21-86

Bjelovar, 01. srpnja 2021. godine

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2021.