• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Natjecanja učenika

Županijska natjecanja

Provedba natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije

Natjecanje učenika je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pisanim ili usmenim oblicima, pojedinačno ili u skupini.

Svrha natjecanja i smotri je predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području te poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika. Ovisno o razini, organizatori natjecanja ili smotre su škola domaćin, županija, grad ili odgovarajuća strukovna udruga.

Vremenik natjecanja i smotri na svim razinama za svaku školsku godinu donosi Agencija za odgoj i obrazovanje na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Sveukupne troškove za natjecanja učenika osim državnog nivoa snosi u potpunosti Bjelovarsko-bilogorska županija. Za tu svrhu u Proračunu Županije za 2018. godinu osigurano je  550.000,00 kn.

   Povratak na Natjecanje učenika