• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na zapošljavanje vozača na određeno vrijeme u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar za utrošak vlastitih prihoda ostvarenih samostalnom djelatnošću za mjesec studeni 2014. godine

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske ...

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, ...

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i ...

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Kabineta župana

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj ...

PLAN NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka ...

PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2015. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13- Pročišćeni tekst), a u svezi članka 93. Zakona o ...

RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Bjelovarsko-bilogorske županije u radno tijelo Hidroregulacije d.d. Bjelovar

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske ...

 < 1 2 3 4 >  Zadnji