• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

ODLUKU o darovanju osnovnog sredstva – osobnog vozila- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Velika Trnovitica

Na temelju članka 48. stavka 1., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 19. veljače 2015. godine, donio je ODLUKU o darovanju osnovnog sredstva – osobnog vozila- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Velika Trnovitica.

Bjelovarsko-bilogorska županija daruje osnovno sredstvo – osobno vozilo- FIAT UNO, registracijska oznaka: BJ-282-AN – br. šasije: ZFA14600009301552, godina proizvodnje: 1994, inventarski broj: 11676, nabavne vrijednosti: 51.762,82 kuna, ispravak vrijednosti: 51.762,82 kuna, sadašnje vrijednosti: 0,00 kuna, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Velika Trnovitica za potrebe intervencija.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana