• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

ODLUKU o najvećem iznosu zakupnine za koncesionare javne zdravstvene službe na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 10/13 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi, ODLUKU o najvećem iznosu zakupnine za koncesionare javne zdravstvene službe na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina zakupnine koju plaća koncesionar javno zdravstvene službe, a koji koristi prostor Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za obavljanje svoje zdravstvene djelatnosti.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana