• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

PLAN savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu

Na temelju odredbe članka 11. stavaka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 - Pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PLAN savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2018. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

  Dokumenti za download
Dodano: 10. 01. 2018.
   Povratak na sve akte župana