• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

PLAN savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2016. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.
  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana