• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme tri konobara u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 13. veljače 2015. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme tri konobara u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“, BROJ: T-13/2015, od 02. veljače 2015. godine kojom se odobrava zapošljavanje na određeno vrijeme tri konobara.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana