• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Plan razvoja BBŽ

Nacrt Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022. - 2027.


  Dokumenti za download
Dodano: 16. 05. 2022.
   Povratak na Kabinet Župana

OBAVIJEST O PROVEDBI JAVNE RASPRAVE o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022-2027. g. i Nacrta Plana razvoja


  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana

ODLUKA o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš i Plana razvoja BBŽ


  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana

Strateška studija utjecaja na okoliš - nacrt


  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana

Odluka o osnivanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine i imenovanju njegovih članova


  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine


  Dokumenti za download
Dodano: 09. 12. 2021.
   Povratak na Kabinet Župana

PLAN RAZVOJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 2022.-2027.


  Dokumenti za download
Dodano: 19. 10. 2021.
Dodano: 18. 10. 2021.
   Povratak na Kabinet Župana