• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za poljoprivredu

iINTERNACIONALIZACIJA AGRARA – TOP 1000 HRVATSKE POLJOPRIVREDE

Bjelovarsko-bilogorska županija je početkom 2016. godine potpisala sporazum o sudjelovanju na projektu „iInternacionalizacija agrara – TOP 1000 hrvatske poljoprivrede Realizator projekta je tvrtka SLink iz Osijeka, suvlasnik internetskog portala Agroklub.com. Agroklub.com je informacijski sustav u poljoprivredi, koji daje kontinuirani doprinos transformaciji i razvoju sektora poljoprivrede i prehrambene industrije općenito. Na njemu se objavljuju najvažnije novosti, članci, istraživanja i analize iz ovog sektora te im se pružaju različite usluge oglašavanja, brandiranja, pojavljivanja na društvenim mrežama, istraživanja tržišta i PR-a. Projekt je prisutan na tržištu više od 6 godina i danas je najveći internet projekt o poljoprivredi u regiji, o čemu svjedoči brojka od gotovo 4.000.000 posjeta koje generira godišnje.

Projekt se sastoji od 3 osnovna segmenta:
• informativni – na dnevnoj bazi donosi pregled poljoprivrednih vijesti, prati sajmove i događanja u zemlji, regiji i svijetu, prati cijene roba, omogućuje povezivanje subjekata na poljoprivrednom tržištu te donosi stručni i edukativni sadržaj svih poljoprivrednih tema
• tržišni – koji već niz godina kroz Poljoprivredni oglasnik uspješno spaja ponudu i potražnju, primarno za osnovnim inputima u procesu poljoprivredne proizvodnje, a koriste ga i mali i veliki proizvođači te hobisti
• Agro Baze ili Baze znanja – donose informacije o osnovnim inputima u procesu poljoprivredne proizvodnje na jedan strukturirani način sa mogućnošću filtriranja i pretraživanja. Tu govorimo o bazama Zaštitnih sredstava, Sjemenskog i sadnog materijala, Mehanizacije i Gnojiva.

1. Opis projekta

Prethodno navedene informacije su polazišne osnove odnosno prepoznati problemi s kojima je suočena hrvatska poljoprivreda, što je utjecalo na formiranje ideje i koncepta projekta iInternacionalizacije agrara - TOP 1.000 poljoprivrede RH. Projekt provodi informacijski sustav u poljoprivredi agroklub.com u suradnji sa županijama, a ima 4 osnovne komponente:

A. Jačanje tržišne pozicije poljoprivrednih proizvođača - kreiranje pretražive baze tržišnih kapaciteta
B. Približavanje poljoprivrednih proizvođača tržištu EU
C. Privlačenje potencijalnih investitora u sektor poljoprivrede
D. Podizanje razine optimizma u sektoru

Ciljevi:
Na temelju utvrđenih polazišnih osnova, projektne ideje i koncepta projekta sa 4 navedene komponente koje su ujedno i opći ciljevi projekta, identificirani su slijedeći specifični ciljevi projekta:
• predstaviti poljoprivredu RH na jednom mjestu kroz konkretne proizvode i proizvođače – TOP 1.000 poljoprivrede RH
• predstaviti uspješne/konkurentne proizvođače kroz studije slučaja kao pozitivan primjer pojedinog sektora te na taj način doprinijeti podizanju razine optimizma u sektoru agrara
• kreirati dostupnu bazu podataka koja će identificirati tržišne kapacitete/količine i stvoriti pretpostavku za bolje trženje roba te izlazak proizvođača na tržište EU
• kroz promociju projekta približiti bazu proizvođača otkupljivačima, organizatorima proizvodnje i ostalim zainteresiranim stranama sa domaćeg tržišta i tržišta EU
• predstaviti mogućnosti poljoprivredne proizvodnje pojedine županije, strateške odrednice kao i mogućnosti/pogodnosti za investitore u sektoru poljoprivrede

Upravo je pri dovršetku dio Projekta koji predstavlja 4 pozitivna primjera poljoprivrednika iz različitih sektora poljoprivredne proizvodnje na području BBŽ.
Kroz kreirane studije slučaja i njihovu promociju će se prezentirati oni proizvođači koji mogu biti uzor ostalima u istom sektoru, koji su imali teškoća, zastali u nekoj od faza razvoja i koji traže vlastiti put izlaska iz takve situacije.
Objaviti ćemo sva 4 pozitivna primjera naših poljoprivrednih proizvođača.

Koristi od Projekta:
Projekt doprinosi jačanju tržišne pozicije poljoprivrednih proizvođača te njihova približavanja otkupljivačima i organizatorima proizvodnje iz RH i EU, privlačenju investitora u sektor poljoprivrede, podizanju razine optimizma u segmentu agrara te promociji županija/proizvoda/proizvođača na domaćem i tržištu EU.
Konačno realizirana aplikacija i baza podataka omogućiti će bolje trženje roba, lakšu komunikaciju proizvođača s tržištem te suvremeni internet marketing proizvoda.
S obzirom da su poljoprivredni proizvođači i njihovi proizvodi odnosno tržišni kapaciteti okosnica projekta, izdvajamo glavne značajke koje projekt ima za njih odnosno benefite koje ostvaruju sudjelovanjem u njemu ostvaruju:
• besplatan upis i obrada podataka o gospodarstvu, vrstama i kapacitetu proizvodnje za proizvođača (OPG, obrti, trgovačka društva)
• besplatno i ažurno informiranje o potražnji za proizvodima iz domene njihove vlastite proizvodnje
• besplatna promocija za proizvođače koji će biti predstavljeni kroz studije slučaja pozitivnih primjera
• besplatne i pravovremene informacije o tržištu i proizvodnji kroz status člana najvećeg internet projekta u regiji  Agroklub.com


Trenutačno u Projektu sudjeluje 135 poljoprivrednih proizvođača iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

   Povratak na sve projekte