• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za poljoprivredu

“Mogućnosti povećanja rentabilnosti OPG-a primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška”

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je u ožujku 2016. godine donio Odluku o sufinanciranju, a u travnju 2016. godine potpisao Ugovor o sufinanciranju znanstveno-stručnog projekta „Mogućnosti povećanja rentabilnosti OPG-a primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška“ s Poljoprivrednim institutom Osijek. Tema znanstveno-stručnog projekta je povećanje rentabilnosti u proizvodnji pšenice i stočnog graška primjenom biognojiva. Cilj provedbe Projekta je povećanje rentabilnosti OPG-a na području Bjelovarsko-bilogorske županije, kako u ratarskoj proizvodnji tako i u proizvodnji stočne hrane.

Kratak opis znanstveno-stručnog projekta

Uvod

Praktična primjena biostimulatora je jednostavna, s kemijskog gledišta okolišno prihvatljiva i ekonomski isplativa, a trošak biostimulatora neće značajno opteretiti troškove proizvodnje. Primjenom biostimulatora umanjujemo primjenu mineralnih gnojiva, razvijamo biljnu „otpornost“ pri proizvodnji u stresnim uvjetima proizvodnje (nedostatak oborina – suša) a time nastojimo stvoriti preduvjete za maksimalno iskorištenje genetskog potencijala kultivara i razvoja ekološki prihvatljive poljoprivredne proizvodnje.
Rezultate istraživanja planirano je prezentirati na Kongresu oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadničarstva u 2016. godini.

Voditelj projekta

Voditelj projekta je Docent dr.sc. Branimir Šimić, znanstveni savjetnik u Odjelu za sjemenarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek.                                                                 

Metodika rada

Istraživanje je provedeno u poljskimBBŽ pokusima u 2016. Godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije (OPG Jergović, Prgomelje, OPG Despetović, Prespa, OPG Coven, Jakopovac, OPG Skender, N. Ploščica, OPG Lenče,Trojeglava, OPG Vladimir Smola, Doljani). U standardnoj tehnologiji proizvodnje jarog stočnog graška (Gold, Bera) izvršena je primjena biostimulatora u varijantama poljskog pokusa:

1. Kontrola – standardna proizvodnja bez biostimulatora
2. T1 – primjena biostimulatora u ranom porastu, 5 l/ha
3. T2 – primjena biostimulatora u ranom porastu i u cvatnji, 5l/ha

Radi ostvarivanja podataka o ostatku hranjiva poslije žetve su uzeti uzorci tla za pedo-kemijske analize tla. Nakon nicanja utvrđene su gospodarske vrijednosti graška prema lokalitetima i varijantama pokusa (sklop, visina biljke, broj mahuna). Nakon cvatnje utvrdit ćemo masu korijena, broj zrna/mahuni, masa 1000 zrna, kemijska analiza zrna i prinos zrna. Dobiveni podaci komponenti uroda nakon žetve biti će grupirani i statistički obrađeni kompjutorskim programom.

Plan nastavka znanstveno-stručnog projekta:

BBŽ

   Povratak na sve projekte