• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za društvene djelatnosti i obrazovanje

„SPONA“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Riječ je o jednom u nizu europskih projekata koji su odobreni Bjelovarsko-bilogorskoj  županiji, a koji sveukupno iznose 400 milijuna kuna. Projekt je ukupne vrijednosti 1.394.258,71 kuna, bespovratnih sredstava. Projekt je financiran iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020“.  Započeo je početkom rujna 2018. godine i trajat će 24 mjeseca.  Partneri na projektu su Udruga invalida Bjelovar, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva i Udruga Lovari- Romska kuća.

Cilj projekta je pridonijeti povećanju mogućnosti za zapošljavanje marginaliziranih    skupina te smanjiti rizik od socijalne isključenosti. Ciljna skupina su 80 dugotrajno nezaposlenih osoba, od kojih najmanje 5 pripadnika romske nacionalne manjine te najmanje 20 osoba s invaliditetom. Kroz dvije godine provođenja projekta organizirati će se radionice i verificirani programi obrazovanja odraslih.  Pomoću stečenog znanja sudionici će biti konkurentniji na tržištu rada, za zapošljavanje ili samozapošljavanje kako bi se smanjila mogućnost socijalne isključenosti i marginalizacije nezaposlenih.

Radionice projekta će se odvijati u dva ciklusa u svih pet gradova Županije. Teme radionica će biti:  „Samoprocjena“, „Vještina traženja posla“, „Motivacija“ i „Komunikacijske vještine“.

Uz radionice projekta dugotrajno nezaposlene osobe kao ciljna skupina će imati mogućnost odabira programa obrazovanja.

Pomoću stečenog znanja sudionici će biti konkurentniji na tržištu rada, za zapošljavanje ili samozapošljavanje.

 

                                                                                                                   BBŽ                         

   Povratak na sve projekte