• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Savjet mladih

Izvještaj o Savjetima mladih za 2016. godinu

Izvještaj i preporuke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), ministarstvo nadležno za mlade dužno je redovno godišnje pratiti broj osnovanih savjeta, ...

ZAPISNIK 9. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Donovan Pavleković, Sabina Oltra, Iva Vrabac, Danijela Sinković. Osim članova ...

Izvješće o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osnovan je u skladu sa Zakonom o savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i na temelju Odluke o osnivanju ...

PROGRAM RADA Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Program) temelji se na Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju ...

ZAPISNIK 8. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Donovan Pavleković, Sabina Oltra, Iva Vrabac, Danijela Sinković. Osim članova ...

ZAPISNIK 7. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Donovan Pavleković, Sabina Oltra, Danijela Sinković,Iva Vrabac. Osim članova ...

ZAPISNIK 6. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Sabina Oltra, Danijela Sinković, Donovan Pavleković, Iva Vrabac.Osim članova ...

 < 1 2 3 4 5 >