• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Savjet mladih

IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Temeljem člank.a 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije je na ...

PROGRAM ZA MLADE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 2018.-2020.

Projekt Bjelovarsko – bilogorske županije „Izrada programa za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2018. - 2020. godine” ...

ISTRAŽIVANJE - Percepcija životnog konteksta i navika mladih s područja Bjelovarsko-bilogorske županije

Izvještaj za potrebe projekta „Izrada programa za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2017.-2019.“   ...

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osniva se kao savjetodavno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije u cilju promicanja i zagovaranja ...

Izvješće o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osnovan je u skladu sa Zakonom o savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i na temelju Odluke o osnivanju ...

ZAPISNIK 10. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Petra Vinicki, Lorena Palošika, Lucija Pranjić, Sabina Oltra, Iva Vrabac i Danijela Sinković. Osim članova ...

Preporuka Koordinacije županijskih savjeta mladih RH županima u RH

Koordinacija županijskih savjeta mladih u RH na svojoj 4. sjednici održanoj u Mariji Bistrici 30.09.-01.10.2017. te na svojoj 5. sjednici održanoj ...

Popis osnovanih i aktivnih županijskih, gradskih i općinskih savjeta mladih u 2016. godini

 < 1 2 3 4 >  Zadnji