• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Savjet mladih

2020.
Svibanj
14

Izvještaj o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu


Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osnovan je u skladu sa Zakonom o savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i na temelju Odluke o osnivanju Savjeta mladih  Bjelovarsko-bilogorske županije koju je Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donijela na 7. Sjednici održanoj dana 18. rujna 2014. godine.
Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 10. sjednici održanoj dana 06. prosinca 2018. godine donijela je Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije kojim su u Savjet mladih izabrani:

1. Član: Koščak Kristian
    Zamjenik člana: Čepo Antonija

2. Član: Baborski Boris
    Zamjenik člana: Frčo Uršula

3. Član: Horvat Mateo
    Zamjenik člana: Valjak Marina

4. Član: Malina Libor
    Zamjenik člana: Selihar Saša

5. Član: Jasenko Matija
    Zamjenik člana: Vinceković Helena

6. Član: Đuran Ivan
    Zamjenik člana: Radan Renato

7. Član: Kirin Dijana
   Zamjenik člana: Vodopija Marko

8. Član: Kuharski Hana
    Zamjenik člana: Vuković Ines

9. Član: Tomašek Danko
   Zamjenik člana: Hajdarović Deni

10. Član: Weller Ana
      Zamjenik člana: Ivanković Matea

11. Član: Kuhar Aleksandra
      Zamjenik člana: Knapek Alen

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 05. 2020.
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih