• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Savjet mladih

2020.
Svibanj
14

ZAPISNIK 1. (konstituirajuće) sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

održane dana 10. siječnja 2019. godine u 15,00 sati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Kristian Koščak, Libor Malina, Matija Jasenko, Ivan Đuran, Dijana Kirin, Hana Kuharski, Danko Tomašek, Ana Weller i Aleksandra Kuhar
Nazočni zamjenici članova Savjeta mladih: Marina Valjak, Helena Vinceković, Marko Vodopija, Deni Hajdarović i Alen Knapek
Osim članova Savjeta mladih sjednici su prisustvovali: Đurđica Ištef Benšić – predsjednica
Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bojana Hribljan – zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije, Lidija Brkić – pročelnica Stručne službe za poslove Županijske
skupštine i opće poslove, Lidija Šuveljak – viši referent za pravne i opće poslove i Stjepan Kos – referent za civilno društvo.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih