• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Savjet mladih

2020.
Svibanj
14

ZAPISNIK 3. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

održane dana 13. veljače 2020. godine u 10.00 sati u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi i zamjenici članova Savjeta mladih: Kristian Koščak, Dijana Kirin, Hana Kuharski, Danko Tomašek, Helena Vinceković, Matija Jasenko i Uršula Frčo.
Osim članova Savjeta mladih sjednici su prisustvovali: Damir Bajs – župan Bjelovarsko -bilogorske županije, Bojana Hribljan – zamjenica župana, Neven Alić – zamjenik župana, Lidija Brkić – pročelnica Stručne služba za poslove Županijske skupštine i opće poslove, Dubravko Šopar – izvršni direktor Udruge za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu “Impress” Daruvar i Stjepan Kos – referent za civilno društvo.

Predsjednik Savjeta mladih Kristian Koščak utvrdio je kvorum, odnosno nazočnost valjanog broja članova i zamjenika članova za odlučivanje.

Župan Damir Bajs pozdravio je prisutne, zaželio uspješan rad članovima Savjeta mladih i naglasio potrebu aktivnijeg uključivanje mladih u procese informiranja,  savjetovanja i odlučivanja po pitanjima koja se tiču mladih.

Zatim je predložen i nakon dopune usvojen sljedeći dnevni red:

1.  Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Savjeta mladih BBŽ
2.  Donošenje izmjena Poslovnika o radu Savjeta mladih BBŽ
3.  Izvještaj o radu Savjeta mladih BBŽ za 2019.
4.  Program rada Savjeta mladih BBŽ za 2020.
5.  Europske mogućnosti za mlade
6.  Razno

  Dokumenti za download
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih