• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
 
 

Čalnovi odbora

ČLANOVI ODBORA - Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju

Predsjednik:

Mario Preskočil

Potpredsjednik:

Antonio Jurić

Članovi:

Ivan Kerekeš
Goran Romek
Zlatko Salaj

   Povratak na popis stalnih radnih tijela Županijske skupštine