• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
 
 

Stalna radna tijela BBŽ

Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju


Predsjednik:

Mario Preskočil (DB NL)
 

Potpredsjednik:

Silvestar Štefović (HDZ)

Članovi:

Ines Šarić
Ana Široki (HSU)
Vesna Butorac (MOST)

   Povratak na popis stalnih radnih tijela Županijske skupštine