• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za poslove državne uprave

Odsjek za gospodarstvo


Zahtjevi iz djelokruga upravnog odjela za poslove državne uprave, Odsjeka za gospodarstvo.

Upravnom odjelu za poslove državne uprave, Odsjeku za gospodarstvo se podnose zahtjevi iz sljedećih područja:
- Obrtništva (upis, promjene, odjava obrta, sporednog zanimanja i domaće radinosti);
- Trgovine (utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine);
- Prometa (izdavanje/odjava/promjena licencije za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu i izvadaka iz licencije,
izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti, izdavanje/odjava/promjena potvrde o prijevozu za vlastite potrebe i izvatka iz potvrde o prijevozu za vlastite
potrebe, znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom);
- Ugostiteljstva (utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - barovi, restorani, catering objekti, objekti jednostavnih usluga u lokalu,
u kiosku, nepokretnom vozilu, u šatoru, na klupi ili na kolicima);
- Ugostiteljskih usluga u turizmu (usluge smještaja u domaćinstvu, na OPG-u ili u ugostiteljskim objektima za smještaj, usluge turističkih vodiča i turističkih agencija,
ostale ugostiteljske usluge u turizmu).
- Stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima 

Za sve informacije možete se obratiti kolegama ovisno o mjestu gdje želite pružati usluge, odnosno obavljati djelatnost:

Grad Bjelovar:

Dario Lovković - dario.lovkovic@arhiva.bbz.hr; 043/278-105
Žarko Radić - zarko.radic@arhiva.bbz.hr; 043/278-106
Gordana Keglević - gordana.keglevic@arhiva.bbz.hr; 043/278-178 - STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE

Grad Daruvar:

Jelena Rekić - jelena.rekic@arhiva.bbz.hr; 043/675-805

Grad Čazma:

Uredovni dani - utorak i četvrtak
Žarko Radić - zarko.radic@arhiva.bbz.hr; 043/226-545

Grad Garešnica:

Mihaela Žiher - mihaela.ziher@arhiva.bbz.hr; 043/675-681

Grad Grubišno Polje:

Igor Mažar - igor.mazar@arhiva.bbz.hr; 043/675-715

  Dokumenti za download
Dodano: 20. 01. 2022.
Dodano: 20. 01. 2022.
Dodano: 20. 01. 2022.
Dodano: 20. 01. 2022.
Dodano: 20. 01. 2022.
Dodano: 20. 01. 2022.
Dodano: 20. 01. 2022.
   Povratak na UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove