• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Ustrojstvo županije - ŽUPAN

Župan

Izvršno tijelo Županije je župan.Župan zastupa Županiju, a svoju dužnost obavlja profesionalno.Župan obavlja sljedeće poslove u Županiji: ...

Zamjenici župana

Zamjenici župana

Kontakti zamjenika župana Bjelovarsko-bilogorske županije ...

Akti Župana

odbori

Akti Župana: odluke, rješenja, pravilnici ...

Komunicirajte sa županom

komunikacija-zupan

Novi i izravni model komunikacije sa kojim imate priliku sudjelovati u važnim odlukama za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, saznati sve informacije i obavijesti...