• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2011.
Ožujak
9

10. sjednica Županijske skupštine

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09), predsjednik Županijske skupštine Stanko Grčić, prof. sazvao je


10. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

koja će biti 10. ožujka ( četvrtak ) 2011. godine u 11 sati.        

u Velikoj vijećnici Bjelovarsko - bilogorske županije - drugi kat

( Ul.dr. ANte Starčevića 8 u Bjelovaru ).   

 

 
             

                   Za sjednicu je predlažen sljedeći

 

Dnevni red:

 

    Aktualni sat;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2010. godini;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu župana za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine;
    Donošenje Odluke o prijenosu udjela Trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Doline d.o.o. Bjelovar;
    Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova te izborne promidžbe;
    Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje Učeničkog doma u Bjelovaru;
    Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala,  dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2011. godini;
    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2011. godini;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog plana Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2011. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana poslovanja Kukavice d.o.o. za 2011. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog plana Regionalne razvojne agencije d.o.o. Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa Financijskim planom Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom “Suvenir Nova Sirač” i Plana proizvodnje Zaštitne radionice Suvenir “Arbor Vitae” d.o.o. za 2011. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije i Financijskog plana redovnih sredstava za 2011. godinu;
    Donošenje:

a)   Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica o

      darovanju nekretnina općini Velika Pisanica;

b)   Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za prodaju stana;

c)   Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sirač o darovanju nekretnine          

      Općini Sirač;

    Izbor i imenovanja;
    Razno.

               

                   Materijali  se dostavljaju za sve točke prijedloga dnevnog reda, osim za točku 18. za koju će se materijali uručiti prije početka sjednice.

 

                 Materijale za točku 3. prijedloga Dnevnog reda dostavljam Vam na compact disku (CD).

 

                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-907.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a