• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2009.
Studeni
3

2. kolegij gradonačelnika i načelnika Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 023-05/09-01/4
URBROJ: 2103-09-09-01
U Bjelovaru, 2. studenog 2009.
 
 

 

 

Na temelju članka 68. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 22/09),

s a z i v a m
 
2. Kolegij župana s gradonačelnicima gradova
i načelnicima općina Bjelovarsko-bilogorske županije

 
za dan 5. studenog (četvrtak) 2009. godine u 10,00 sati.
 
Sjednica će biti održati u prostorijama ŠRC «Kukavica» u Velikoj Pisanici.
 
Za Kolegij predlažem sljedeći


 
Dnevni red:
 
1.      Zauzimanje stava o organizaciji Turističkih zajednica na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
2.      Financiranje lokalne samouprave kroz privatno javno partnerstvo;
3.      Sufinanciranje izrade i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010. -2013 godine;
4.      Razno:
- informacija o održavanju savjetovanja za čelnike jedinice lokalne i područne
          (regionalne) samouprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iz područja
          zaštite i spašavanja,
- informacija o radu i okvirni plan rada za 2010. godinu tvrtke Bjelovarsko-
          bilogorske vode, 

- informacija o radu i okvirni plan rada za 2010. godinu  Županijske uprave za ceste Bjelovar ,
- informacija o radu i okvirni plan rada za 2010. godinu  Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
Na sjednici će biti uručena priznanja u akciji „VOLIM  HRVATSKU 2009“ – ZELENI CVIJET
 
                   Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.
 

                                                                                                            Župan
                                                                                            Miroslav Čačija, dipl.iur. 

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a