• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2009.
Listopad
12

3. sjednica županijske skupštine bjelovarsko bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/09-01/9
URBROJ: 2103/1-01-09-01
Bjelovar, 05. listopada 2009.

 


 

 
                   Na temelju članka 80. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 12/04, 7/06, 14/07 i 14/09),
 

sazivam
3. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 13. listopada (utorak) 2009. godine u 10,00 sati


 
Dnevni red:
 
1.    Aktualni sat;
2.    Razmatranje:
a) Financijskog izvješća Vodoprivrede Daruvar d.o.o za 2008. godinu;
b) Izvješća o radu Nadzornog odbora Vodoprivrede Daruvar za 2008. godinu;
3.    Razmatranje Izvješća o poslovanju za 2008. godinu:
a) Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom “Suvenir Nova”
b) Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. Sirač
4.    Razmatranje Izvješća o poslovanju SRC Kukavica d.o.o. za 2008. godinu;
5.    Razmatranje:
a)Izvješća o ostvarenju programa rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2008. godinu;
b) Programa rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije sa turističkim planom za 2009. godinu;
6.    Razmatranje financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2008. godinu;
7.    Razmatranje Izvješća o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju kolovoz 2008. – kolovoz 2009. godine;
 
8.    Razmatranje Izvješća o stanju gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije za 2008. godinu i I. – VI. mjeseci 2009. godine;
9.    Razmatranje Izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2008. godine;
10. Donošenje odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Centra za gospodarenje otpadom “Doline”;
11. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu;
12. Donošenje Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;
13. Donošenje Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
14. Izbor i imenovanje;
15. Razno.
 
                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.
 


                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                              ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                                                                                   Stanko Grčić, prof. v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a