• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Prosinac
18

4. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


KLASA: 021-05/13-01/6
URBROJ: 2103/1-01/13-01
Bjelovar, 13. prosinca 2013.


Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09, 07/13),
sazivam

4. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 20. prosinca 2013. godine (petak) u 09,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 08,00 sati i to:

- HDZ, HSP AS i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU u uredu zamjenice župana,
- HSS u uredu v.d. pročelnice Kabineta župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),
- Klub nezavisnih vijećnika u uredu pročelnice Stručne službe za
    poslove Županijske skupštine i opće poslove,

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu u:
a) školstvu;
b) kulturi;
c) tehničkoj kulturi;
d) športu i rekreaciji;
e) zdravstvu;
f) socijalnoj zaštiti;
3. Donošenje:
a)  Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu, projekcije za 2015. i 2016. godinu;
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
c) Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa  Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014., 2015. i 2016. godinu;
4.  Donošenje Programa isporuke mlijeka, mliječnih proizvoda i meda proizvedenih na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Bjelovarsko-bilogorske županije u škole i ostale ustanove “Snaga mlijeka i meda”;
5. Donošenje Programa za unapređenje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba;
6. Donošenje Odluke o osnivanju Centara izvrsnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju listopad 2012. – listopad 2013. godine;
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu;
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice;
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju studenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
12. Razno.  

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 12. 2013.
Dodano: 18. 12. 2013.
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a