• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Srpanj
19

7. sjednica Županijske skupštine


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/10-01/4
URBROJ: 2103/1-01-10-1
Bjelovar, 12. srpnja 2010.


    

 

 

                
                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09),
 


sazivam
7. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 20. srpnja (utorak) 2010. godine u 10,00 sati

 
                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8.
 
                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:
 
                   - HSS u velikoj vijećnici,
                   - HDZ u maloj vijećnici,
                   - HSLS u uredu zamjenika župana,
                   - SDP u uredu zamjenika župana,
                   - HNS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno)
 
                   Za sjednicu predlažem sljedeći

 
 
 
Dnevni red:
 
1.     Aktualni sat;
2.     Donošenje Odluke o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije;
3.      Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu;
4.      Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2009. godine;
5.     Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na   području Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
6.     Izvješće o radu župana za razdoblje siječanj – srpanj 2010. godine;
7.     Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2009. godinu;
8.     Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Kukavica d.o.o. za 2009. godinu;
9.     Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ustanove “Suvenir Nova” Sirač i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o.;
10.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno 
 uređenje Bjelovarsko - bilogorske županije u 2009. godini;
11.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Turističke 
 zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu;
12.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog Izvješća Vatrogasne zajednice  
 Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu;
13.  Izbor i imenovanja;
14.  Razno.
 
                 Materijali se dostavljaju za sve točke prijedloga dnevnog reda, osim za točku  13.  za koju će se materijali uručiti prije početka sjednice.
 
                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.
 
 
                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                              ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                                                                                   Stanko Grčić, prof. v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a