• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Studeni
29

BBŽ ODOBREN PROGRAM ZA MLADE

Zamjenica bjelovarsko-bilogorskog župana Đurđica Ištef Benšić potpisala je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt „Izrada programa za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2017.-2019.“.

Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija, kao nositelj projekta, aplicirala je projekt „Izrada programa za mlade Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2017.-2019. godine“ na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  u ukupnoj vrijednosti 98.274,18 kuna. Resorno ministarstvo odobrilo je bespovratna sredstva u iznosu od 55.360,00 kuna, a Županija će snositi ostali dio od 42.914,18 kuna.

Projektom „Izrada programa za mlade Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2017.-2019.“ se želi ostvariti povezivanje savjeta mladih na području županije i potaknuti njihovo osnivanje, u onim gradovima i općinama gdje nisu osnovani.

Izradom Programa za mlade doprinijelo bi se osnaživanju udruga mladih i za mlade, te osnaživanju jedinica lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. U projektu aktivno će sudjelovati i Centar za civilne inicijative iz Zagreba, s kojim Bjelovarsko-bilogorska županija niz godina surađuje u osnaživanju udruga i aktivnog građanstva.

Prva aktivnost koja će se provesti je istraživanje i analiza potreba mladih. Savez za pravedno društvo Bjelovar organizirao bi i tribinu „Potrebe, problem i potencijal mladih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji“ u svim gradovima županije, kako bi se uvidjelo kako mladi razmišljaju i što žele. Teme koje bi Tribine obuhvatile su izrada strateških planova za mlade, aktivno građanstvo i volontiranje, nezaposlenost mladih u ekonomiji 21. stoljeća, održivi razvoj i pravedno društvo. Također, putem projekta predviđeno je studijsko putovanje u Split, posjet udruzi Zdravi grad kao primjeru dobre prakse, a sa ciljem preslikavanja dobrog primjera u našu županiju i lokalnu zajednicu.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a