• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Prosinac
17

IZGLASAN PRORAČUN BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Na skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije izglasan je proračun za 2015. godinu u iznosu od 126 milijuna i 400 tisuća kuna.

Najvažniji dokument Županije podržan je od strane 31 vijećnika, dok je svega osam vijećnika SDP-a bilo protiv predloženog proračuna od strane čelnog čovjeka Bjelovarsko-bilogorske županije Damira Bajsa. Župan Bajs prihvatio je i amandman Kluba vijećnika HDZ-a da se u proračunu osiguraju sredstva u iznosu od 150 tisuća kuna, za financiranje prehrane u školskim kuhinjama učenicima slabijeg imovinskog stanja.

Proračun gledajući brojčano sliči na proračun iz 2014. godine međutim to je sličnost koja je samo površinska. Proračun za 2015. u bitnom je različit kako kod prihodovne tako i kod rashodovne strane.  Kada govorimo o prihodovnoj strani to je dakle način na koji ćemo popuniti ovaj proračun za iduću godinu. Moram reći da svi znaju da je već donesena porezna reforma za 2015. godinu. Tom poreznom reformom rješava se pitanje ja ću reći povećanja neto plaća naših djelatnika. Ja naravno podržavam sve ono što bi išlo prema povećanju standarda ljudi i sasvim sigurno to je pozitivna mjera. Međutim kada govorimo o drugoj stvari da bi se nekome dalo drugo se mora uzeti. Konkretno Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u proračunu će nedostajati oko tri i pol milijuna kuna zbog manjeg prihoda od poreza na dohodak. Tu je i smanjenje prihoda koji su se davali općinama i gradovima za izgradnju infrastrukture, ali i za same županije u iznosu od 25% i ta stavka više ne postoji. S druge strane županija će dobiti od ministarstva regionalnog razvoja izvjesna sredstva u 2015. I što se tiče rashoda proračun je u 2105 bitno različit. Ja ću reći da smo iduće godine mi predvidjeli bitno veća sredstva kada govorimo o projektima. Naime, bitno povećanje sredstava je vezano uz činjenicu da je Županija već sada potpisala niz ugovora za 2015, a još nije ni počelo kandidiranje za ono što nam se omogućava, rekao je između ostalog župan Bajs prilikom obrazloženja proračuna za 2015.

Spomenuo je župan i važne projekte za Županiju poput projekta Javno-privatnog partnerstva putem kojeg se podiže standard školstva u županiji. Tu je i dovršetak đačkog doma, projekti energetske učinkovitosti. U planu je i novi program prevencije kardiovaskularnih bolesti koji bi trebao doprinijeti manjem oboljenju građana, a time i manjoj smrtnosti koja je nažalost u našoj Županiji velika. Naime, preko 63% građana Županije umire od tih bolesti.  Stoga je prevencija bitna, a rezultati će se vjeruju mnogi osjetiti tijekom godina.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a