• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Ožujak
24

J A V N I   P O Z I V   za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
- učenička vijeća srednjih škola,
- studentski zborovi,
- drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

  Dokumenti za download
Dodano: 24. 03. 2014.
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a