• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Listopad
7

KRENULA OBNOVA AMBULANTE U VELIKOM GRĐEVCU

Sukladno najavama župana Damira Bajsa vezanim uz obnovu svih ambulanti na području Bjelovarsko-bilogorske županije krenula je njihova obnova. Tako su u tijeku radovi na obnovi ambulante u Velikom Grđevcu, a istu je župan Damir Bajs sa suradnicima u pratnji načelnika Općine Veliki Grđevac Marijana Dautanca i izvođača radova obišao i uvjerio se na licu mjesta u tijek i dinamiku radova vrijednih gotovo sto tisuća kuna.

Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija i Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. i 2017. godini krenuli su u temeljitu obnovu ambulanti u kojima rade liječnici opće prakse, a koji pokrivaju potrebe kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama. Naime, jednak standard u zdravstvu je od iznimne važnosti za građane našeg kraja i uz velike projekte u zdravstvu, poput gradnje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, ne treba zanemariti potrebe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje naši pacijenti zapravo ostvaruju prvi kontakt s liječnikom.

Tako će Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem decentraliziranih sredstava preko svog Doma zdravlja staviti u obnovu sve ambulante na svom području za što je u 2016. i 2017. godini osiguran iznos od 1.200.000,00 kuna. Time su se osigurali financijski okviri za radove i obnovu ambulanti koje će tada imati ujednačeni standard, a radovi će se odvijati ovisno o potrebama svake pojedine ambulante. Radovi će tako obuhvatiti izgradnju vezanu uz bolji prolaz objektu, izmjenu stolarije ili neke druge radove ovisno o potrebi.

Nakon što arhitekti naprave prijedlog troškova za radove koji su potrebni i usuglašeni, odmah će se pristupiti raspisivanju natječaja za izvođača radova za svaku pojedinu ambulantu kako bi se što prije krenulo u planirane investicije.

U sklopu obnove ambulanti diljem Bjelovarsko-bilogorske županije predviđa se i suradnja i partnerski odnos s gradovima i općinama prvenstveno u pogledu uređenja okoliša ili boljeg pristupa ordinaciji.

Navedeni radovi ujedno su i priprema za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu temeljem sredstava Europske unije i natječaja za dobivanje europskih sredstava na koja će aplicirati Bjelovarsko-bilogorska županija kao predlagač. Riječ je o natječaju koji podrazumijeva nabavu dijagnostičko-terapijske i medicinsko-tehničke opreme kako bi ordinacije primarne zdravstvene zaštite uz uređen prostor za rad imale i najsuvremeniju opremu i dijagnostiku.

U konačnici riječ je o trideset i devet objekata u kojima naši građani dobivaju primarnu zdravstvenu zaštitu, a koji bi u naredne dvije godine prema planu trebali biti kompletno uređeni i primjereni zdravstvenom standardu 21. stoljeća.

Krenuli smo u obnovu tri ambulante u Velikom Grđevcu, dvije opće prakse i jednu stomatološku ordinaciju. Projekt će vrijediti oko 100.000 kuna. Riješit će se stolarija, obavit će se bojanje prostorija, stavit će se klimatizacijski uređaji, riješit će se pristupi zgradi. Ovo je priprema za ono što nas očekuje sljedeće godine, a to je odobrenje sredstava od 5,5 mil. kn prema već objavljenom natječaju za opremanje ambulanti opće prakse. Napomenuo bih da Županija i Dom zdravlja surađuju s Općinom Veliki Grđevac u ovom zajedničkom projektu, rekao je župan Damir Bajs.


Općina će kao partner u ovom poslu urediti okoliš i ulazak u zgrade. Koristit ćemo i javne radove, naše komunalno poduzeće. Budemo nešto obojali, nešto posadili cvijeća da sve izgleda puno ljepše i da bude funkcionalnije u budućnosti. Cilj nam je da građani za svaku sitnicu ne moraju ići u gradove u specijalizirane ustanove ako to mogu obaviti ovdje, u sredini gdje žive. Općina ima oko 3.000 stanovnika, a većina ljudi su pacijenti kod naša dva liječnika, naglasio je načelnik Općine Veliki Grđevac Marijan Dautanac.

Sada rješavamo nedostatak liječnika u cijeloj županiji. U svim ambulantama imamo liječnike, međutim oni dolaze i odlaze, često se mijenjaju, a u četiri do pet ambulanti rade liječnici uz mirovinu. Ulažemo maksimalne napore da zadržimo mlade liječnike, no oni nisu zainteresirani za primarnu zdravstvenu zaštitu niti za specijalizaciju iz primarne, odnosno obiteljske medicine. To je glavni problem zašto odlaze. Možda će novi ministar nešto učiniti što se tiče Pravilnika o specijalizaciji da zadrži mlade liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti jer je ona stup, temelj zdravstvene zaštite. Ako nemamo primarnu zdravstvenu zaštitu, nemamo nikakvu zdravstvenu zaštitu. Očekujemo promjene, koje će utjecati na poboljšanje standarda mladih liječnika da ostanu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da nam se jave na natječaje, rekla je ravnateljica Doma zdravlja BBŽ Ljubica Čaić.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a