• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Svibanj
31

MINISTARTVO PRVO UKIDA CGO DOLINE, A TEK ONDA RADI STUDIJU

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. svibnja donijela je Odluku o implementaciji plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine kojom je ukinula JEDINO projekt Centra za gospodarenje otpadom Doline.

U Republici Hrvatskoj na snazi je Strategija gospodarenja otpadom i temeljem iste Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – do 2022. godine. Donesenom Odlukom Vlada Republike Hrvatske promijenila je Plan na način da je ukinula jedino projekt Centra za gospodarenje otpadom Doline te su 2 županije Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska pripojene Centru za gospodarenje otpadom Piškornica na području Koprivničko-križevačke županije.

O istoj Odluci Vlade Republike Hrvatske nije provedena nikakva javna rasprava niti su bili obavljeni razgovori sa Županijama na koje se to odnosi niti s Gradovima na području tih županija.

Iz priopćenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike proizlazi da potrebna studija nije napravljena, a koja bi trebala biti podloga za ukidanje CGO-a, nego će se ona tek napraviti.
“U konačnici, sama će studija pokazati je li CGO Piškornica optimalno rješenje za svih 6 županija ili je potrebno razmotriti gradnju dodatnog centra” – PRIOPĆENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE.

Iz toga nedvojbeno proizlazi da je Ministarstvo predložilo Vladi ukidanje CGO Doline, što je Vlada i prihvatila, bez da za to postoje ikakve podloge, te samo Ministarstvo priznaje da će Studija koja se tek treba izraditi vjerojatno pokazati da se vrati regionalno odlagalište otpada CGO Doline.

Iz te rečenice proizlazi da se radi o isključivo političkoj odluci, što Ministarstvo i naznačuje, i samim time se onemogućuju aktivnosti oko rada na projektu CGO Doline i gubi se vjerojatno godina dana samog rada i pripremanja projekta.

Ta politička odluka Ministarstva odnosi se samo na Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju, dok su svi ostali CGO-ovi koji su manji od CGO-a Doline, ostali u planu. Time se podcrtava politička odluka i šalje poruka građanima ovog dijela Hrvatske.

Iz Odluke Vlade Republike Hrvatske proizlaze slijedeće činjenice i posljedice:

a) Zatvaranje odlagališta otpada Doline praktički jedine deponije u Republici Hrvatskoj koja ima sve potrebne dozvole za rad i u koju je uloženo od strane Grada Bjelovara i gradskog Komunalnog poduzeća preko 12,5 milijuna kuna, a riječ je o odlagalištu koje ima sve preduvjete i sve prostorno-planske dokumente da preraste u CGO
b) Gubitak investicije vrijedne oko 30 milijuna eura ukupnosti građevinskog dijela i investicija na projektu CGO Doline
c) Gubitak radnih mjesta koja su se trebala otvoriti u novom Centru za gospodarenje otpadom Doline
d) Povećanje cijena odvoza otpada za građanstvo i gospodarstvo s obzirom da će za sve korisnike vrijediti prosječna vrijednost odvoza i zbrinjavanja otpada za svih 6 županija, što u konačnici znači povećanje cijena tri do pet puta
e) Sufinanciranje CGO Piškornica od strane Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije

Centar za gospodarenje otpadom Doline predviđen je prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije i prostornim planom Grada Bjelovara i ima riješene sve imovinsko-pravne odnose i sukladan je Studiji predizvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području sedam županija Panonske Hrvatske.

Prema spomenutoj Studiji Centar za gospodarenje otpadom Doline udovoljava svim uvjetima za CGO uključujući najvažnije – potrebne količine otpada koje se sakupljaju samostalno u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ili za dvije županije uključujući Virovitičko-podravsku županiju.

Iz svake od tih studija jasno je vidljivo da postoji opravdanost izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, bilo samo sa našu županiju ili zajednički s Virovitičko-podravskom županijom.

Prema planu europske strategije vezane uz korištenje europskih sredstava moraju postojati podloge, a za sada nema naznaka da imamo podlogu koja bi pokazala da je spomenuta Studija predizvodljivosti stavljena izvan snage ili da postoji promjena iste.

Bjelovarsko-bilogorska županija ukoliko bi se priključila Centru za gospodarenje otpadom Piškornica morala bi biti dijelom projekta što podrazumijeva osiguranje sredstava za sufinanciranje istog, a do sada vezano za to ni na koji način nije bila konzultirana. Bjelovarsko-bilogorska županija zna samo da je Odluka prihvaćena bez financijskog učešća i odgovornosti.

“Mi bismo očekivali da se ovakva odluka donese na temelju činjenica i struke, međutim kao što to pokazuje priopćenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, riječ je o nečemu drugom. To znači da je prijedlog Ministarstva o ukidanju CGO Doline, napravljen bez ikakve konzultacije, čime Ministarstvo priznaje da ako nije riječ o stručnoj odluci da je riječ o političkoj. Ipak sami kažu da postoji mogućnost da se CGO Doline vrate u Plan gospodarenja otpadom. Ako se radi o političkoj odluci, koja će biti korigirana stručnim dijelom, to znači da ćemo izgubiti godinu dana. Iza te odluke slijede niz posljedica od gubitka investicije, radnih mjesta, a i mi ćemo morati plaćati dio troška gradnje CGO Piškornice. Morat ćemo zatvoriti našu deponiju Doline, jednu od rijetkih koja ima sve dozvole za rad i koja je bila predviđena prostorno-planskim dokumentima kako bi prerasla u CGO za dvije županije. Sve što je doneseno na sjednici Vlade, protivno je svim važećim dokumentima, jer ukinut je jedino naš CGO koji je trebao biti regionalnog tipa, a mi to ne možemo prihvatiti. Kada Ministarstvo ukine jedan od najvažnijih projekata u ovom dijelu Hrvatske, a bez konzultacije, razloga i podloge, riječ je o čistoj politici, a u čistoj politici moramo se boriti političkim načinom. Kada dođe vrijeme, ja ću to kao župan i iskoristiti.“, rekao je župan Damir Bajs na konferenciji za medije.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a