• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Kolovoz
26

Nova vozila za Patronažnu službu Doma zdravlja

Župan Miroslav Čačija, patronažnim sestrama pet ispostava Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, predao je ključeve pet osobnih vozila.

Riječ je o automobilima za terenski rad patronažnih sestara čija je vrijednost 320 tisuća kuna.
                   Inače, patronažna zdravstvena skrb sastavni je dio primarne zaštite i u kompetenciji je više medicinske sestre zaposlene u Domu zdravlja na poslovima patronaže.
                   Zadatak je patronažne sestre proširiti zdravstvenu zaštitu izvan zdravstvene ustanove, pronalaziti i poticati korisnike u očuvanju i unapređenju zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima življenja kao što su trudnoća, babinje, novorođenče i dojenačka dob. Kod osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika ili starih i nemoćnih, uz nadzor i kontrolu, naglasak je na potpori, edukaciji i motivaciji radi što bolje prilagodbe, smanjenja komplikacija i kvalitetnijeg življenja i tada kada je zdravlje narušeno. Obilazak korisnika svakodnevni je dio rada patronažnih sestara.

                   Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije zapošljava 26 patronažnih sestara, koje svakoga dana obilazeći korisnike na području cijele Županije, u prosjeku prođu šezdesetak kilometara.    

 

BBŽ

 

BBŽ

 

BBŽ

 

BBŽ

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a