• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Rujan
10

ODRŽAN SASTANAK STOŽERA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE I ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE

Na sastanku se raspravljalo o Izvješću i provedbi Programa aktivnosti zaštite od požara od interesa za RH u 2013. godini, Izvješću o Pripremnim i provedbenim aktivnostima za turističku sezonu u 2013. godini kao i o Analizi i stanju sustava zaštite i spašavanja i Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. Raspravljalo se i o planu osposobljavanja snaga civilne zaštite: obuci, smotrama i vježbama zaštite i spašavanja.

U okviru Izvješća o Provedbi Programa aktivnosti zaštite od požara od interesa za RH u 2013. godini, Željko Jambrek, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Bjelovarsko- bilogorske županije  je izjavio da županijska vatrogasna postrojba ima 120 obučenih dobrovoljnih vatrogasaca koje može poslati na požarišta u druge dijelove Hrvatske.  Ove godine su vatrogasci iz Bjelovarsko- bilogorske županije poslani na dislokacije  na području Splita i poluotoka Pelješca, a proljetos je zbog poplava u Slavoniju poslana  oprema za pomoć . Na području Bjelovarsko- bilogorske županije, ove godine je zbog učestalih kišnih razdoblja bilo 4 puta manje požara na otvorenim prostorima nego prošle godine. Pet  općina na području Bjelovarsko- bilogorske županije nema plan zaštite od požara pa je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo Bjelovarsko- bilogorske županije, Mladen Mohr najavio da će Županija sazvati sastanak Stožera za zaštitu i spašavanje Bjelovarsko- bilogorske županije i načelnika dotičnih općina kako bi se ti planovi napravili.
U okviru Izvješća o Pripremnim i provedbenim aktivnostima za turističku sezonu u 2013. godini, 13.svibnja održan je radni sastanak Stožera za zaštitu i spašavanje Bjelovarsko- bilogorske županije sa Zavodom za javno zdravstvo  na kojem je dogovoreno da Zavod izradi stručni rad o praćenju kvalitete pitke vode na području Bjelovarsko- bilogorske županije, sa ciljem podizanja sigurnosti za građane na višu razinu- rekao je Marijan Radoš, pročelnik Područnog ureda Bjelovar Državne uprave za zaštitu i spašavanje . Stručni rad će biti predstavljen na  konferenciji Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa  koja će se održati u listopadu ove godine. Na ovoj konferenciji će jedan od izlagača biti i Bjelovarsko- bilogorska županija, prikazat će se film o tome kako Bjelovarsko- bilogorska županija komunicira s javnošću i koje aktivnosti provodi na smanjenu rizika od katastrofa i podizanju razine javne sigurnosti na svom području.
Stožer za zaštitu i spašavanje Bjelovarsko- bilogorske županije je trenutno u završnoj fazi izrada smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.  Neke od utvrđenih smjernica su da se vatrogasno zapovjedništvo nastavi opremati, usavršavati i osposobljavati prema planu vatrogasne zajednice. Istaknuto je da je sadašnji sustav uzbunjivanja zastario jer se sirene nalaze pod različitom ingerencijom pa ih je potrebno objediniti.  Oformljen je novi Stožer za zaštitu i spašavanje i novi Zapovjedni stožer koje treba opremiti i uvježbati, a potrebno je i donijeti programe za jačanje udruga građana kao i odluku o sufinanciranju udruga.  Na području zaštite od požara cilj je raditi na unapređenju protupožarne zaštite i podizanju svijesti građana.
Od smotri postrojbi civilne zaštite, spomenuta je smotra županijske postrojbe za logistiku održana na ŠRC Kukavici 16. svibnja , na kojoj je postrojba popunjena sa 70 članova, a pritom je održana i obuka.
Za iduću godinu predviđen je niz aktivnosti. Planira se osposobljavanje članova lokalne samouprave, osposobljavanje stožera zaštite i spašavanja, osposobljavanje vatrogasnih zapovjedništava kao i osposobljavanje postrojbi civilne zaštite. Napomenuto je da u 6 općina Bjelovarsko- bilogorske županije smotra civilne zaštite nije održana od 2008./2009.godine pa to treba napraviti krajem ove i početkom iduće godine. Planira se i izvođenje 9 vježbi, u ožujku će se održati vježba u Daruvaru u zgradi tri srednje škole,a najviše vježbi se planira za travanj i svibanj. Osim vježbi, provodit će se i kampanja smanjivanja rizika kao što je obilježavanje Dana zaštite od požara.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a