• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2015.
Studeni
18

OSNOVANO PARTNERSKO VIJEĆE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji osnovano je Partnersko vijeće temeljno tijelo za izradu županijske razvojne Strategije za naredno razdoblje.

Partnersko vijeće sudjelovati će u svim fazama izrade Županijske razvojne strategije, uz analize stanja i SWOT analize, preko definiranja razvojnih projekata županije, utvrđivanja vizije i ciljeva, prioriteta i mjera, do odabira razvojnih projekata i praćenja provedbe Županijske razvojne strategije.

Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem naputka Ministarstva regionalnog razvoja od 30.9. krenula je u izradu nove razvojne strategije. To je posao koji je veoma bitan jer je preduvjet povlačenja sredstava iz Europske unije i fondova na naše područje. Partnersko vijeće je kao takvo formirano drugo u Hrvatskoj i ono je sastavni dio ukupnosti potreba da lokalna samouprava, predstavnici gospodarstva i poljoprivrede, ali i civilnog društva budu zajedno u izradi ovako značajnog dokumenta koji će vrijediti od 2017.-2021. Dosada nismo donijeli strategiju jer ni Republika Hrvatska nije donijela svoju razvojnu strategiju. Međutim, ono što je pred nama jest odabir važnih razvojnih pravaca na kojima ćemo temeljiti budućnost našeg kraja, hoće li to biti nastavak razvoja u poljoprivredi, stočarstvu, proizvodnji mlijeka, hoćemo li nastaviti daljnji razvoj kroz našu industriju i proizvodnju ili hoćemo li se bazirati na turizmu. Kako ćemo razvijati naše druge resurse, posebno školstvo, te kako ćemo integrirati socijalni ukupni život naše regije, naše županije, u državnu strategiju. Mislim da ćemo do kraja 2016. godine imati napravljenu strategiju. Ono što je bitno je veliki odziv onih koji su pozvani, gotovo potpuni kvorum. Svi su shvatili ozbiljnost situacije i ozbiljnost posla koji je pred nama i vjerujem svi zajedno ćemo napraviti najbolje za naš kraj, rekao je župan Bajs na osnivačkoj sjednici Partnerskog vijeća.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a