• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2015.
Prosinac
11

“PLETENICA ŽIVOTA”

Župan Damir Bajs potpisao je ugovore s polaznicima edukacija za njegovatelje i dječje njegovatelje – dadilje. Riječ je o edukacijama u sklopu projekta „Pletenica života“ koje pohađa dvadeset i pet polaznika. Cilj edukacije je stjecanje znanja i vještina kojima će se ojačati konkurentnost na tržištu rada. Polaznici edukacija imaju u obitelji ovisnog člana a ujedno su i dugotrajno nezaposlene osobe. U sklopu projekta devet osoba bit će zaposleno na devet mjeseci u Dnevnim boravcima u Velikom Trojstvu i Velikom Grđevcu, te mobilnom timu na području grada Grubišnog Polja.

Projekt „Pletenica života“ provodi, kao nositelj, Bjelovarsko-bilogorska županija, u suradnji s partnerima Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centrom za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, te Gradom Grubišnim Poljem.
Ukupni proračun projekta iznosi 1.141.001,89 kn
Bespovratna sredstva dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa  2007.-2013. HR 2.3.0011 potpisan je 21. srpnja 2015. godine.
Razdoblje provedbe projekta je 14 mjeseci.
Motiv projekta je izravno pomoći ciljanoj skupini pružanjem novih znanja i vještina za njihov aktivan pristup na tržište rada te njihovim osnaživanjem i poticanjem samozapošljavanja. Ciljevi projekta su povećati  mogućnosti  za  zapošljavanje  i  samozapošljavanje  nezaposlenih  članova  obitelji  s  ovisnim  članom na  području  Bjelovarsko-bilogorske županije te ustanoviti  dugotrajno održive  modele  temeljene  na  partnerstvu  za  poboljšanje  njege  i  pružanje  kvalitetnih  socijalnih  usluga.
Ciljana skupina Projekta je 36 članova obitelji s ovisnim članom.
Projekt kroz osposobljavanje, obrazovanje i uspostavu dnevnih boravaka i mobilnog tima izravno povećava  zapošljivost i  omogućava samozapošljavanje.
Razvojem izvaninstitucionalnih usluga na području provedbe projekta ustanovljujemo  modele kojima se poboljšava kvaliteta života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu čime se doprinosi općem cilju - unapređenje mogućnosti zapošljavanja pružanjem podrške razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga i specifičnom cilju - unapređenje mogućnosti zapošljavanja i promicanje poslovnog i obiteljskog  života razvojem novih i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.
Specifični cilj ostvarit će se uspostavom dva dnevna boravka  i jednog mobilnog tima kojima će se  osigurati pomoć  za ovisne članove dok su njihovi članovi obitelji na poslu ili potrazi za istim.
Nakon uspješno provedenih Motivacijsko-komunikacijskih radionica održanih od strane HZZ-a PU Bjelovar koje je pohađalo 36 osoba, za 30 osoba Bjelovarsko-bilogorska županija organizira edukacije za stjecanje novih znanja i vještina za (samo)zapošljavanje. Bit će educirano 15 njegovatelja/ica, 10 dječjih njegovatelja/ica – dadilja a 5 polaznika pohađa edukacije Razvoj poduzetničkih vještina.
Edukacije za njegovatelje i dadilje počele su 16. studenog 2015. godine, a provodi ih Pučko otvoreno učilište Bjelovar, s kojim je Bjelovarsko-bilogorska županija potpisala ugovore za provođenje navedenih edukacija. Edukacije za njegovatelje provest će se u trajanju od 560 sati, a edukacije za dadilje 390 sati nastave (uključujući praksu).
Edukacije razvoj poduzetničkih vještina počele su 01. prosinca 2015. godine, provodi ih Illyricum savjetovanje d.o.o., Samobor, sa kojim je Bjelovarsko-bilogorska županija sklopila ugovor za provođenje edukacije. Edukacije Razvoj poduzetničkih vještina provest će se u trajanju od 120 sati nastave.
Zbog rijetkosti javnog prijevoza Bjelovarsko-bilogorska županija je svim polaznicima (iz Grubišnog Polja, Velikog Trojstva i Velikog Grđevca) organizirala izvanredni prijevoz. Prijevoznik „Prijevoz Ivanušić d.o.o.“, izabran putem javnog natječaja, polaznike dovozi organizirano na predavanja i praksu te ih po završetku istih vraća kući. Time je osigurano sigurno i neometano provođenje edukacija.
Predviđeno vrijeme završetka edukacija je 31. prosinca 2015. godine.
U siječnju 2015. godine bit će, putem Projekta, zaposleno 9 osoba na 9 mjeseci. Po 3 osobe (2 njegovatelja i 1 dadilja) bit će zaposleno u dnevnim boravcima u Velikom Trojstvu i Velikom Grđevcu te u mobilnom timu na području grada Grubišnog Polja. Prednost kod zapošljavanja imati će sudionici Projekta (osobe s ovisnim članom u obitelji).
Za mobilni tim u Grubišnom Polju u tijeku je nabava osobnog vozila, koje će nakon nabave Bjelovarsko-bilogorska županija prenijeti u vlasništvo partneru Gradu Grubišnom Polju.
Za opremu dnevnih boravaka u Velikom Trojstvu i Velikom Grđevcu Bjelovarsko-bilogorska županija nabavila je, prema Projektu, namještaj, informatičku opremu i televizore. Navedeno je preneseno u vlasništvo partnera. U dnevnom boravku u Velikom Trojstvu Županija provodi adaptaciju sanitarnog čvora prilagođenog osobama s invaliditetom i izgradnju pristupne rampe za invalide. Radovi će biti završeni do kraja prosinca 2015. godine.
Otvaranjem dnevnih boravka i osnivanjem mobilnog tima stvorit će se povoljno okruženje za ovisne članove u kojima će oni moći boraviti dok njihovi članovi obitelji traže posao, rade ili dok jačaju svoja znanja i vještine kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.
Pletenica života je jedan od projekata koji mi je posebno prirastao srcu. To je jedan od rijetkih projekata u Hrvatskoj kojim se financira pomoć ljudima u ruralnom području. Tih 1 200 000 kuna omogućit će pomoć ljudima gotovo godinu i dva mjeseca, a s druge strane dio ljudi će imati mogućnost i radnog odnosa. Potpisom ovog ugovora provodimo nastavak projekata koji je već započeo prije izvjesnog vremena. Ciljna skupina je 36 obitelji kojima će biti dana pomoć. Tu je i dnevni centar i niz drugih okolnosti koje će pomoći. Projekt provodi Županija, ali moram zahvaliti Gradu Grubišno Polje, Općini Veliki Grđevac i Općini Veliko Trojstvo jer u partnerskom odnosu radimo na tome da pomoć u kući nadiđe onu situaciju u kojoj smo se našli. Država koja je smanjila davanja, prenijela je na nas kompletan trošak financiranja, stoga smo se mi morali okrenuti Europskoj uniji. Nabavit ćemo potrebnu opremu i automobile, ali za mene je najvažnije što ćete vi imati nova znanja i vještine, a kasnije mogućnost samozapošljavanja. U mogućnosti ste pomoći ljudima koje vrlo dobro znate, jer to su ljudi iz vaše blizine. Na ovaj način pružit ćemo tim ljudima jedan viši standard kroz neko vrijeme, istaknuo je župan Bajs i dodao - Naša županija je ruralno područje, preko 50% ljudi živi na seoskom području, a to nije uobičajeno, jer u većini županija stanovništvo je koncentrirano u gradovima.  Naša ruralna područja imaju veliki broj ljudi iznad 65god i gotovo svaki peti stanovnik pripada u tu kategoriju. Naši sugrađani imaju jednako pravo na jednak standard koji imaju građani u Zagrebu, a ovim projektom napravili smo iskorak prema tome, zaključio je župan Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a