• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2018.
Siječanj
19

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKATA ZA GRADNJU NOVE ZGRADE OPĆE BOLNICE BJELOVAR

Bjelovarsko-bilogorsko-bilogorskoj županiji i Općoj bolnici Bjelovar uspješno su prošla dva europska projekta za dodjelu bespovratnih sredstava za gradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar i to na natječajima „Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici i kirurgijama“ i „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti“ vrijedna 70 milijuna kuna.

Sukladno Ugovoru potpisanom s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije održana je početna Konferencija za navedene projekte čijom će se realizacijom, odnosno gradnjom zgrade nove bolnice u Bjelovaru standard zdravstva u bitnome poboljšati na korist pacijenata, ali i liječnika i medicinskog osoblja koje radi u našoj bolnici.

Treća je to takva investicija u zdravstvu u Republici Hrvatskoj nakon gradnje općih bolnica u Zaboku i Puli koja će omogućiti podizanje standarda liječenja u Općoj bolnici Bjelovar za pacijente, ali i bolje uvjete rada za liječničko i medicinsko osoblje u toj zdravstvenoj ustanovi.

Naime, objekti Opće bolnice Bjelovar koji su građeni paviljonskim tipom datiraju iz 18., 19., i 20. stoljeća, a posljednja velika investicija uložena u gradnju nove zgrade u krugu Opće bolnice Bjelovar bila je sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Nova zgrada Opće bolnice Bjelovar omogućit će objedinjenje svih kirurških djelatnosti te modernu novu dnevnu bolnicu i uvelike poboljšati uvjete liječenja za oko 130 tisuća osiguranika koji svoju zdravstvenu zaštitu ostvaruju u bjelovarskoj Općoj bolnici. Ne treba ni posebno isticati što će to sve značiti za zaposlenike bjelovarske bolnice koji će imati mogućnost rada u novoj bolnici modernog tipa prilagođenoj standardu 21. stoljeća.

Nakon potpisivanja ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja krenulo se u projekt, jer Opća bolnica Bjelovar nakon zelenog svjetla Županijske skupštine već je osigurala preostalih 90 mlijuna kuna potrebnih za gradnju, a povrat sredstava vršit će se po završetku projekta iz decentraliziranih sredstava, kao što to već čine i druge bolnice u Hrvatskoj.

Inače, ovakav model gradnje nove zgrade bolnice trenutno je jedini mogući način gradnje bolnica u Hrvatskoj, a koji podrazumijeva financiranje europskim novcem. Nova bolnica  prijeko je potrebna našem kraju, a njenu gradnju očekuju građani naše županije koji zaslužuju liječenje i pružanje zdravstvene zaštite primjereno vremenu u kojem živimo.

Tako će u konačnici najveći projekt u zdravstvu u posljednjih četrdeset godina u našoj Županiji omogućiti daljnje podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, ali i uvođenje novih metoda u liječenju pacijenata.

„Opća bolnica Bjelovar će provoditi određene postupke, a mi smo pomogli koliko smo mogli jer smo svim bolnicama koje su se prijavile osigurali 50 milijuna kuna sredstava za opće bolnice, odnosno 20 milijuna kuna za objedinjene hitne bolničke prijeme. Doprinos Ministarstva je velik, jer početna alokacija nije bila dovoljna za sve bolnice, pa smo ju povećali da bi sve bolnice dobile sredstva za koja su se prijavila.“, pojasnio je državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Velimir Žunac.

„Mi smo još 5. listopada potpisali ugovor s Ministarstvom za 70 milijuna kuna nepovratnih sredstava. Bjelovarska bolnica će financirati svoj dio, te ćemo napraviti funkcionalni objekat gdje će biti bolji uvjeti za naše zaposlenike i pacijente.“, rekao je ravnatelj OB Bjelovar Ali Allouch.

„Nova zgrada Opće bolnice Bjelovar, trebala bi biti tek treća takva investicija u Hrvatskoj, nakon Pule i Zaboka. Mi želimo bolnicu paviljonskog tipa, sa zgradama iz 18., 19. i 20. stoljeća pretvoriti u modernu bolnicu 21 stoljeća. Javili smo se na natječaj i dobili smo sredstva za dva objekta, a na to će biti pridodana sredstva same Županije tako da će projekt biti vrijedan 160 milijuna kuna. Ispred nas su prva dva natječaja, jedan vezan uz voditelja projekta, a drugi natječaj za izmjenu i dopunu građevne dozvole, kako bi idejno rješenje koje je prihvaćeno od Ministarstva zdravstva bilo pretvoreno u stvarnost. Kada to bude gotovo, moći ćemo raspisati natječaj za gradnju nove zgrade koja treba dati nove standard kako za pacijente, tako i za liječnike. Početak gradnje ovisi o tijeku javnih natječaja, a mi ćemo ih uskoro raspisati. Na jesen bi mogli raspisati natječaj za gradnju, a kada se potpiše ugovor o gradnji onda je samo pitanje tehnike, jer su sva sredstva osigurana.“, zaključio je župan Damir Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a